Seminar Series organized by the Institute for Studies in Malmö’s History (IMH)

Claudia Fonseca Alfaro Uncategorized Malmö

The Institute for Studies in Malmö’s History (IMH) is organizing an exciting seminar series this semester about crime and criminality.

The seminars will take place at the Malmö City Library and are all in Swedish.

Föreläsningsserie: Brott och kriminalitet

Hatbrott mot muslimer och det svenska rättsväsendet

Torsdag 30 januari 17:30. Stadsbiblioteket, Slottet plan 2

Marta Kolankiewicz från Genusvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet, pratar om hur rasism mot muslimer behandlas i domstolar i Sverige. Med utgångspunkt i sin forskning berättar hon om lagar som finns och hur dessa tillämpas.

Samtalet är ett samarbete mellan Institutet för studier i Malmös historia och Malmö Stadsbibliotek.

Nattlöperskor – om handeln med sex på 1700-talet

Torsdag 26 mars 17:30. Stadsbiblioteket, Slottet plan 2

Borgardottern Lena Cajsa Bohmans märkliga levnadsöde är utgångspunkt för boken Mamsell Bohmans fall, som handlar om handeln med sex i 1700-talets Stockholm – en stad som liknades vid Sodom. Från jungfruburar, kaffehus och horbaler vittnar källor om kopplares nätverk, manliga umgängesformer, kvinnors villkor och vardagslivets skvaller och våld. Författaren Rebecka Lennartsson är docent i etnologi med Stockholms prostitutionshistoria som specialitet.

Samtalet är ett samarbete mellan Institutet för studier i Malmös historia och Malmö Stadsbibliotek.

Våldtäkt som det beskrivs i tidningarna

Torsdag 7 maj 17:30. Stadsbiblioteket, Slottet plan 2

Hur har våldtäkt beskrivits i svenska nyhetsmedier de senaste 30 åren? Och vilka konsekvenser kan detta nyhetsförmedlande sägas ha fått för samhällets förståelse av fenomenet, liksom av dem som utsätts, och utsätter, någon för våldtäkt? I föredraget beskrivs vilka funktioner olika våldtäktsgenrer får i medierna, hur olika moraliska geografier frammanas, och hur det egentligen gick till när vi fick en samtyckeslagstiftning. Gabriella Nilsson är docent och lektor i etnologi vid Lunds universitet.

Samtalet är ett samarbete mellan Institutet för studier i Malmös historia och Malmö Stadsbibliotek.

Om faran med repressivt polisarbete och rasprofilering

Torsdag 14 maj 17:30. Stadsbiblioteket, Slottet plan 2

Leandro Schclarek Mulinari är kriminolog vid Stockholms universitet. Hans forskning fokuserar på relationen mellan föreställningar om ras, kriminalitet och polisarbete. I föreläsning lyfts olika frågor: Vad är rasprofilering? Hur förstås det av dem som drabbas respektive av polisen? Vad är riskerna, för individer och samhället i stort? 

Samtalet är ett samarbete mellan Institutet för studier i Malmös historia och Malmö Stadsbibliotek.


For more information, contact Pål Brunnström.