Photo Diary: The Redevelopment of Norra Sorgenfri

All photos have been taken by Erik Jönsson as part of the project Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen.