Photo Diary: The Redevelopment of Norra Sorgenfri

  • May 15, 2020
  • Claudia Fonseca

All photos have been taken by Erik Jönsson as part of the project Norra Sorgenfri planerat, bebott och problematiserat: social hållbarhets roll i stadsutvecklingen.