Martin Grander

  • POSTDOCTORAL RESEARCHER
  • martin.grander@mau.se

Martin Grander is a post-doctoral researcher at Malmö University, holding a PhD in Urban Studies. With a background in political science, he has been researching issues regarding the political and organizational aspects of the urban question since 2005. During recent years, he has been focusing on housing and the changing role of the state in the national and local systems of housing provision.

IUR Research Projects

Publications

These publications are authored or co-authored by Martin Grander.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
Bostadsfrågan som politik och intressekamp book 2023
Social bostadsförsörjning i kommuner utan allmännytta : En… report 2022
Area-based development initiatives : a means to an… article-journal 2022
Social innovation för minskad segregation chapter 2022
Sweden chapter 2022
Segregation och segmentering i Trelleborg report 2022
Marknadens kalkyler och rätten till bostad chapter 2022
Levnadsvillkor och segregation i MKB Fastighets AB:s bostadsbestånd… report 2022
En god bostad? Om bostadsyta som kvalitet i… chapter 2022
Development in living conditions in Augustenborg chapter 2021
Greenhouse in Augustenborg : Public good or municipal… chapter 2021
The inbetweeners of the housing markets : Young… article-journal 2021
Trångboddhet i Malmö : En studie av trångboddhetens… report 2021
Segmentering i bostadsbeståndet 2013-2017 : Utveckling av bostadsbestånd,… report 2020
Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin article-journal 2020
Utveckling av levnadsvillkor i Augustenborg chapter 2020
Subventionerade bostäder för fattiga fel väg för Sverige article-newspaper 2020
Allmännyttans innovationslabb : Följeforskningsrapport report 2020
Greenhouse Augustenborg : Till allmännytta eller kommunal gentrifiering? chapter 2020
En allt mer tudelad hyresmarknad och allmännyttans moment… book 2020
Att värna om de billiga hyresrätterna chapter 2020
Allmännyttan och jämlikheten : Svensk bostadspolitik vid vägskäl? book 2020
Dags att klargöra den sociala bostadspolitiken article-newspaper 2019
Det saknas belägg för att flyttkedjor hjälper personer… article-newspaper 2019
Off the Beaten Track? Selectivity, Discretion and Path-Shaping… article-journal 2019
Segregation och segmentering i Malmö report 2019
Hyresrätten i Framtiden : Rapport från Hyreskommissionen report 2018
Om inte allmännyttan är tillgänglig för dem som… article-newspaper 2018
Malmö : North and South Sofielund chapter 2018
Allmännytta i gränssnitt : Samhällsansvar och affärsmässighet i… report 2018
For the Benefit of Everyone? : Explaining the… thesis 2018
Avskaffat bruksvärdessystem skulle inte påverka hyrorna article-newspaper 2018
Flyttkedjor : En litteraturöversikt över befintlig forskning om… report 2018
Bostadsforskare : Var ska de fattiga bo? article-newspaper 2017
New public housing : a selective model disguised… article-journal 2017
Rätten att bo : nyttan med allmännyttan article-journal 2017
Vem värnar om det allmänna? chapter 2017
Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat article-newspaper 2016
Till allmän nytta? – Kommunala allmännyttiga bostadsbolag vid… book 2016
Till allmän nytta? Samtida utmaningar och möjliga vägar… chapter 2016
Hållbara renoveringar med Malmö som exempel chapter 2015
Samhällsansvar på affärsmässiga villkor : tolkningar och konsekvenser… chapter 2015
Allmännyttans samhällsansvar chapter 2015
Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and… report 2015
Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and… report 2015
A Selective Model in Universal Clothing? : Consequences… paper-conference 2015
Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and… report 2014
Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and… report 2014
Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet : en… report 2014
Malmö : Symptoms and causes of inequality affecting… report 2013
Att främja integration och social sammanhållning report 2012
Learning through mentoring. Mentors as bearers of a… article-journal 2011
Mentorskap för barn och unga book 2011