Martin Grander

  • Associate senior lecturer
  • martin.grander@mau.se

Martin Grander is an Associate Senior Lecturer at Malmö University, holding a PhD in Urban Studies. With a background in political science, he has been researching issues regarding the political and organizational aspects of the urban question since 2005. During recent years, he has been focusing on housing and the changing role of the state in the national and local systems of housing provision.

IUR Research Projects

Publications

These publications are authored or co-authored by Martin Grander.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
Malmö in transition : What a city was,… article-journal 2024
The inbetweeners of the housing markets : Young… article-journal 2023
Bostadsfrågan som politik och intressekamp book 2023
Universal and Selective Housing Regimes as Broad and… article-journal 2023
Understanding the relationship between housing and welfare chapter 2023
Understanding housing and welfare chapter 2023
Tillträdeskrav i allmännyttan 2013–2022 report 2023
The Routledge Handbook of Housing and Welfare book 2023
Varför skärper vi oss inte : En vänbok… book 2023
The embeddedness of housing in the welfare regime chapter 2023
Om fotgängarperspektiv, frirum och långsamma vägar book 2023
Introduction to the Special Issue : “New Perspectives… article-journal 2023
Introduction chapter 2023
Den kommunala allmännyttan : Fyra motsägelser och vägval… report 2023
Conclusions : Welfare regimes in the 21st century:… chapter 2023
Changes in housing and welfare – a global analysis chapter 2023
Segregationens andra sida article-journal 2023
Segregation och segmentering i Trelleborg report 2022
Sweden chapter 2022
Social innovation för minskad segregation chapter 2022
Social bostadsförsörjning i kommuner utan allmännytta : En… report 2022
Marknadens kalkyler och rätten till bostad chapter 2022
Om långsamma vägar chapter 2022
Levnadsvillkor och segregation i MKB Fastighets AB:s bostadsbestånd… report 2022
En god bostad? Om bostadsyta som kvalitet i… chapter 2022
Area-based development initiatives : a means to an… article-journal 2022
Development in living conditions in Augustenborg chapter 2021
Greenhouse in Augustenborg : Public good or municipal… chapter 2021
Trångboddhet i Malmö : En studie av trångboddhetens… report 2021
Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin article-journal 2020
Utveckling av levnadsvillkor i Augustenborg chapter 2020
Subventionerade bostäder för fattiga fel väg för Sverige article-newspaper 2020
Segmentering i bostadsbeståndet 2013-2017 : Utveckling av bostadsbestånd,… report 2020
Greenhouse Augustenborg : Till allmännytta eller kommunal gentrifiering? chapter 2020
Att värna om de billiga hyresrätterna chapter 2020
Allmännyttans innovationslabb : Följeforskningsrapport report 2020
Allmännyttan och jämlikheten : Svensk bostadspolitik vid vägskäl? book 2020
En allt mer tudelad hyresmarknad och allmännyttans moment… book 2020
Off the Beaten Track? Selectivity, Discretion and Path-Shaping… article-journal 2019
Segregation och segmentering i Malmö report 2019
Det saknas belägg för att flyttkedjor hjälper personer… article-newspaper 2019
Dags att klargöra den sociala bostadspolitiken article-newspaper 2019
Allmännytta i gränssnitt : Samhällsansvar och affärsmässighet i… report 2018
Avskaffat bruksvärdessystem skulle inte påverka hyrorna article-newspaper 2018
Flyttkedjor : En litteraturöversikt över befintlig forskning om… report 2018
For the Benefit of Everyone? : Explaining the… thesis 2018
Hyresrätten i Framtiden : Rapport från Hyreskommissionen report 2018
Malmö : North and South Sofielund chapter 2018
Om inte allmännyttan är tillgänglig för dem som… article-newspaper 2018
Vem värnar om det allmänna? chapter 2017
Rätten att bo : nyttan med allmännyttan article-journal 2017
Bostadsforskare : Var ska de fattiga bo? article-newspaper 2017
New public housing : a selective model disguised… article-journal 2017
Jakt på papperslösa gör oss till en polisstat article-newspaper 2016
Till allmän nytta? – Kommunala allmännyttiga bostadsbolag vid… book 2016
Till allmän nytta? Samtida utmaningar och möjliga vägar… chapter 2016
Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and… report 2015
Samhällsansvar på affärsmässiga villkor : tolkningar och konsekvenser… chapter 2015
Hållbara renoveringar med Malmö som exempel chapter 2015
Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and… report 2015
Allmännyttans samhällsansvar chapter 2015
A Selective Model in Universal Clothing? : Consequences… paper-conference 2015
Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and… report 2014
Combating Inequalities through Innovative Social Practices of and… report 2014
Samarbejde omkring unges indtræden på arbejdsmarkedet : en… report 2014
Malmö : Symptoms and causes of inequality affecting… report 2013
Att främja integration och social sammanhållning report 2012
Learning through mentoring. Mentors as bearers of a… article-journal 2011
Mentorskap för barn och unga book 2011