Peter Håkansson

  • Senior Lecturer
  • peter.hakansson@mau.se

Peter Håkansson is a senior lecturer at Malmö University.

IUR Research Projects

Publications

These publications are authored or co-authored by Peter Håkansson.
Publications are gathered from Malmö University Electronic Publishing (MUEP).

Title Type Issued
Housing Regimes and Labour Market Mobility ConferencePaper 2018
Rockens roll som folkbildare ConferencePaper 2007
Introduktion. Yrkesutbildningen och den ekonomiska historien BookChapter 2013
Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna. Utvärdering 3 av studieförbundens… Report 2014
Kulturprogrammens betydelse för deltagarna : utvärdering 2 av… Report 2014
Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som… Report 2013
Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik Article 2014
Kan socialt kapital formeras i studieförbunden? BookChapter 2014
Musik, kulturprogram och socialt kapital BookChapter 2014
Yrkesutbildning på arbetsplats : ett institutionellt perspektiv BookChapter 2014
McJobs : Stress related symptoms among men and… Conference Meeting abstract 2014
Folkbildningen och det sociala kapitalet Article 2015
Non-denominational church as fertile soil : Learning and… Conference Meeting abstract 2014
Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige? BookChapter 2013
Övergångsregim och förändring : om ungdomars övergång från… BookChapter 2013
Social media and trust : a systematic literature… Article 2015
Rock'n'roll och folkbildarnas gränser ConferencePaper 2007
Social Media and Trust : A systematic literature… Conference Meeting abstract 2014
Missing voices on meaningful relationships in time and… Article 2017
"Finnas för alla medborgare…” : utvärderingsrapport om det… Report 2016
Utvärdering av Oden. Delrapport 2: Deltagare, aktiviteter, metoder Report 2016
Rockmusik och folkbildarnas gränser BookChapter 2009
New voices in the narratives of the city ConferencePaper 2016
The Non-Denominational Church as Fertile Soil : Musical… Article 2016
Networks and labor market entry : a historical… Article 2017
Rock för ett hus : En komparativ undersökning… BookChapter 2009
Marginalized Masculinities and Exclusion in the New Low-Skill… BookChapter 2017
På spaning efter springpojken : Ungdomsjobb och sociala… Article 2018
Det sociala sammanhanget : om Finsam MittSkånes arbete… Book 2018
Varför blev skinheadskulturen högerextremistisk? BookChapter 2012
Unga som varken jobbar eller studerar i Sverige… BookChapter 2018
Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända Report 2018
Utvärdering av Oden. Delrapport 3: Samverkan Report 2017
A support platform for migration and health (MILSA… Conference Abstract 2018
Institutional and structural change : effects on employment… ProceedingPaper 2017
Recension av doktorsavhandling: Ämnade för restaurangarbete? - Om… Article, book review 2018
Getting a job when times are bad :… Article 2019
Whom do you know? Recruiters’ motives for assessing… Article 2019