Peter Håkansson

  • Senior Lecturer
  • peter.hakansson@mau.se

Peter Håkansson is a senior lecturer at Malmö University.

ORCID: 0000-0001-9858-2253

IUR Research Projects

Publications

These publications are authored or co-authored by Peter Håkansson.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
Engagemang, fri tid och drömmen om delaktighet :… report 2020
MILSA 2.3: Hälsa och hälsorelaterade faktorer bland nyanlända… report 2020
Labour market resilience, bottlenecks and spatial mobility in… article-journal 2020
Migration and housing regimes in Sweden 1739–1982 article-journal 2020
Residential Mobility and Housing Policy : Continuity and… chapter 2019
Centralization and Urbanization Tendencies in Norway chapter 2019
Spatial Inequality in Croatia and Serbia chapter 2019
Socialt kapital bland nyanlända barn och ungdomar i… article-journal 2019
Riskbeteende och framtidstro bland nyanlända barn och ungdomar… article-journal 2019
Whom do you know? Recruiters’ motives for assessing… article-journal 2019
Regional Inequalities in Sweden 1985-2014 chapter 2019
Kvantitativa studier bland nyanlända ungdomar och ensamkommande :… article-journal 2019
Investigating Spatial Inequalities : Mobility, Housing and Employment… book 2019
Introduction : Spatial Inequalities in the Age of… chapter 2019
Getting a job when times are bad :… article-journal 2019
Unga som varken jobbar eller studerar i Sverige… chapter 2018
Recension av doktorsavhandling: Ämnade för restaurangarbete? - Om… review-book 2018
På spaning efter springpojken : Ungdomsjobb och sociala… article-journal 2018
Housing Regimes and Labour Market Mobility paper-conference 2018
Folkhögskolornas verksamhet för nyanlända report 2018
Det sociala sammanhanget : om Finsam MittSkånes arbete… book 2018
A support platform for migration and health (MILSA… article-journal 2018
Institutional and structural change : effects on employment… paper-conference 2017
Marginalized Masculinities and Exclusion in the New Low-Skill… chapter 2017
Missing voices on meaningful relationships in time and… article-journal 2017
Networks and labor market entry : a historical… article-journal 2017
Utvärdering av Oden. Delrapport 3: Samverkan report 2017
Utvärdering av Oden. Delrapport 2: Deltagare, aktiviteter, metoder report 2016
"Finnas för alla medborgare…” : utvärderingsrapport om det… report 2016
The Non-Denominational Church as Fertile Soil : Musical… article-journal 2016
New voices in the narratives of the city paper-conference 2016
Folkbildningen och det sociala kapitalet article-journal 2015
Social media and trust : a systematic literature… article-journal 2015
Social Media and Trust : A systematic literature… paper-conference 2014
Yrkesutbildning på arbetsplats : ett institutionellt perspektiv chapter 2014
Unga som varken arbetar eller studerar : ett… report 2014
Unga som varken arbetar eller studerar - ett… report 2014
Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik article-journal 2014
Non-denominational church as fertile soil : Learning and… paper-conference 2014
Musik, kulturprogram och socialt kapital chapter 2014
McJobs : Stress related symptoms among men and… paper-conference 2014
Kulturprogrammens betydelse för kulturutövarna. Utvärdering 3 av studieförbundens… report 2014
Kulturprogrammens betydelse för deltagarna : utvärdering 2 av… report 2014
Kan socialt kapital formeras i studieförbunden? chapter 2014
Övergångsregim och förändring : om ungdomars övergång från… chapter 2013
Överbryggande socialt kapital i studieförbundens verksamheter report 2013
Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige? chapter 2013
Yrkesutbildningens formering i Sverige 1940-1975 book 2013
Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som… report 2013
Introduktion. Yrkesutbildningen och den ekonomiska historien chapter 2013
Varför blev skinheadskulturen högerextremistisk? chapter 2012
Rock för ett hus : En komparativ undersökning… chapter 2009
Rockmusik och folkbildarnas gränser chapter 2009
Rockens roll som folkbildare paper-conference 2007
Rock'n'roll och folkbildarnas gränser paper-conference 2007