Magnus Nilsson

  • Professor
  • magnus.nilsson@mau.se

Magnus Nilsson is professor of comparative literature at the School of Art and Communication, Malmö University. His main research interest is working-class literature, including representations of class and space.

Publications

These publications are authored or co-authored by Magnus Nilsson.
Publications are gathered from Malmö University publication service (DiVA).

Title Type Issued
Migration and Identity in Nordic Literature ed. by… review-book 2024
Precarity and Class Consciousness in Contemporary Swedish Working-Class… article-journal 2023
重新思考再分配和承 : 阶级,身份与“后社会主义”时代的激进政治状况 chapter 2023
Stig Sjödin och minnets politik article-journal 2023
Arbetarlyriken har aldrig varit mer vital article-journal 2023
Nordisk arbejderlitteratur : Internationale perspektiver og forbindelser book 2023
Från statarnas ombudsman till turist i prekariatet? :… article-journal 2023
Forord chapter 2023
Klass i litteraturens spegel : Åsa Arping: Att göra… review-book 2023
Arbetaren och arbetarlitteraturen : Från Statarliv till Voijägare chapter 2022
Arbetarrörelselitteraturhistoria? : Mot ett litteraturbegrepp som inkluderar det… chapter 2022
Efterord chapter 2022
Kommunalarbetarnas arbetarlitteratur article-journal 2022
Marxism and Human Rights against Capitalism chapter 2022
On the literariness of working-class literature article-journal 2022
Kampdiktare i folkhemmet : Arbetarpoeten Stig Sjödin book 2021
Swedish exceptionalism and working-class literature chapter 2021
Arbetarlitteraturen och klassamhället chapter 2021
Eftertankar om en bok chapter 2021
Den nya vågen av svensk arbetarlitteratur article-journal 2021
Arbejdets æstetik og politik i Stig Sjödins lyrik article-journal 2021
Litteratur, klass och etnicitet : Teori och analys chapter 2020
Ådalens arbetare, Stockholms ärke-medelklass och Möllevångens prekariat :… chapter 2020
Working-Class Literature(s) Volume II : Historical and International… book 2020
Vem är arbetarförfattaren i Föreningen Arbetarskrivare? chapter 2020
Stig Sjödins publikationer i svensk dagspress : En… dataset 2020
Stig Sjödins lyrik i svenska tidskrifter : En… dataset 2020
”Strängt taget fattas oss ingenting” : Folkhemmet i… article-journal 2020
Introduction : Evolving Perspectives on Working-Class Literature chapter 2020
Economic inequality, Marxist theory, and Swedish-language working-class literature article-journal 2020
Arbetarförfattaren Stig Sjödin article-journal 2020
Arbetarpoesin och offentligheterna : exemplet Stig Sjödin article-journal 2020
Reexamining the Proletarian Fictional Autobiography : Class, Gender… article-journal 2020
En arbetarroman bör vara ett konstverk article-journal 2020
En kampdiktare i folkhemmet article-journal 2020
Glossary: Collaborative Future-Making book 2020
Class, Taste, and Literature : The Case of… article-journal 2019
Eribon, Didier (2013) Returning to Reims, Semiotext(e), Los Angeles, CA.… review-book 2019
Marxism Across Media : Characterization and Montage in… article-journal 2019
Nya sorters arbetarlitteratur article-journal 2019
Per-Olof Mattsson, Martin Andersen Nexø: Den nordiska arbetarlitteraturens… review-book 2019
Race and the totalitarian century : geopolitics in… review-book 2019
Working-class comics? Proletarian self-reflexiveness in Mats Källblad’s graphic… article-journal 2019
Stig Sjödin och den arbetarlitterära traditionen review 2018
Socialist Thought and Comics Form : Narrative and… article-journal 2018
Comics and Politics book 2018
Coles, Nicholas and Paul Lauter, eds. (2017) A… review-book 2018
Arbetarlitteraturen och klassamhället report 2018
Arbetarlitteratur och arbetarhistoria chapter 2017
Mellan klassen och parnassen : Konstruktionen av svensk… article-journal 2017
Mer tecknat article-journal 2017
Skildringen av arbetarklassen i Sven Wernströms Trälarna :… chapter 2017
The Making of Swedish Working-Class Literature chapter 2017
Thinking about the future through fiction book 2017
Var är "entrén till de egentliga arbetarförfattarnas rike"?… chapter 2017
Working-Class Literature(s) : Historical and International Perspectives book 2017
Forskarnas galleri #1: Kvinnor, klass, kultur : arbetet… book 2016
Torben Weinreich : den socialistiske børnebog review-book 2016
The Representation of Class in Post-Industrial and Multicultural… chapter 2016
Race and gender in globalized and postmodern metal chapter 2016
En ny arbetarlitteratur? chapter 2016
Arbeiterliteratur, Klasse und Region : Was die Geschichtsschreibung… chapter 2016
Den moderna(ste) svenskspråkiga arbetarlitteraturen chapter 2016
Defining Working-Class Literature(s) : A Comparative Approach Between… article-journal 2016
Om Kapitalet : (om)läsning article-journal 2015
Från klass i sig till klass för sig article-journal 2015
Arbetarlitteraturen och den nya vänstern i Sverige och… chapter 2014
En ny generation – en förnyad tradition? Klasspolitiska… article-journal 2014
Från bruket till Yarden : nordiska perspektiv på… book 2014
Literature and class : aesthetical-political strategies in modern… book 2014
The empire abroad and the empire at home… review-book 2014
Litteraturen och bemanningsföretagen : litteraturpolitiska strategier hos Günter… article-journal 2013
Prøysen och arbetarlitteraturen : en produktiv kombination chapter 2013
Literature in Multicultural and Multilingual Sweden : The… chapter 2013
Klassen lever i litteraturen article-journal 2013
"Multicultural Literatures" in a Comparative Perspective chapter 2013
Inordning och uppror : om det ambivalenta förhållandet… article-journal 2012
Swedish "Immigrant Literature" and the Ethnic Lens :… article-journal 2012
Swedish "immigrant literature" and the ethnic lens :… article-journal 2012
Tranströmer - skäl för skepsis article-journal 2012
Uttömmande om modernistisk tankesmedja : Johan Svedjedal, Spektrum… review-book 2012
Arbetarlitteratur, teori, politik : Utkast till ett marxistiskt… chapter 2011
Barnet, arbetaren, arbetarförfattaren : om barnet och den… article-journal 2011
Från Nexø till Alakoski : Aspekter på nordisk… book 2011
Klassmärkt radikalism article-journal 2011
Swedish working class literature and the class politics… chapter 2011
Kurt Salomonsons ämne : Kampen under ytan article-journal 2010
Swedish 'Immigrant Literature' and the Constuction of Ethnicity article-journal 2010
Ord i rättan tid article-journal 2010
John Ernest, CHAOTIC JUSTICE: RETHINKING AFRICAN AMERICAN LITERARY… review-book 2010
From "Industrial" to "Colorful" report 2010
Den föreställda mångkulturen : Klass och etnicitet i… book 2010
Jimmy Vulovic, Ensamhet och gemenskap i förvandling. Vägar… review-book 2010
Litteratur, etnicitet och föreställningen om det mångkulturella samhället article-journal 2009
No Class? Class and Class Politics in British… chapter 2009
Radikalen och offentligheterna chapter 2009
Heavy metal in Botswana chapter 2009
Diversity and Homogeneity in a “Multicultural Society” :… paper-conference 2009
Arbetarlitteraturen och kulturarvet article-journal 2009
Arbetarlitteraturen och konstruktionen av arbetarklassen i det "mångkulturella"… paper-conference 2009
Arbetarlitteraturen i det mångkulturella samhället article-journal 2008
Dikten och idealet chapter 2008
Renegaten och arbetarlitteraturens gränser paper-conference 2008
Rethinking Redistribution and Recognition : Class, Identity, and… article-journal 2008
Mag- eller kulturfrågan? Arbetarrörelsen och kulturpolitiken. review-book 2007
Toril Moi, Ibsens modernisme (Henrik Ibsen and the… review-book 2007
Prometheusmotivet hos Viktor Rydberg och i den tidiga… article-journal 2007
Metal Mania i Gaborone : Om betydelsen av… chapter 2007
Margareta Wersäll: Fattighusliv i ensamhetsslott review-book 2007
Arbetarlitteratur, idenititet, ideologi article-journal 2007
Literature and diversity paper-conference 2007
Ivar Lo-Johansson och äldrevården review-book 2007
Den auktoritära staten (övers.) article-journal 2007
"De hängde anarkisterna" chapter 2007
Arbetarkonst och arbetarlitteratur - så funkar det! article-journal 2007
Arbetarlitteratur book 2006
Bertolt Brechts Mor Courage och hennes barn chapter 2006
"Den tredje vägens litteratur" - om den skandinaviska… paper-conference 2006
Johann Wolfgang von Goethes Den unge Werthers lidanden chapter 2005
Bara vara mor? Om moderskapet i Bertolt Brechts… chapter 2004
Berättandet i nyare svensk arbetarlitteratur paper-conference 2004
Den moderne Ivar Lo-Johansson : Modernisering, modernitet och… thesis 2003