Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?

Varför är ungdomsarbetslösheten så hög i Sverige?

Publication Type:
chapter
Date Issued:
2013
Authors:
Peter Håkansson
Publisher:
Centrum för arbetarhistoria
Language:
swe
Page:
24-45
ISBN:
978-91-979661-2-2
Abstract:

Arbetslösheten bland ungdomar i Sverige är tre gånger högre än bland 25-64 åringar. Denna så kallade relativa ungdomsarbetslöshet har varit ökande i Sverige under hela 2000-talet, till skillnad från resten av EU där den relativa ungdomsarbetslösheten varit svagt minskande. I denna artikel analyseras vilken roll ungdomarnas kontakter och nätverk samt den svenska övergångsregimen (övergången från skolan till arbetsmarknaden) har för sannolikheten att få jobb.

Keywords:
övergångsregim socialt kapital nätverk ungdomsarbetslöshet