Våld, rädsla och trygghet i vardagen

Våld, rädsla och trygghet i vardagen

Publication Type:
article-journal
Date Issued:
2008
Authors:
Carina Listerborn
Language:
swe
Page:
37-40
Abstract:

Man kan inte bygga bort våldet och otryggheten bara med bättre belysning eller öppna platser. Våld och otrygghet föds ur kampen om det offentliga rummet. När ”den andre” tar plats skapas rädsla i ett segregerat samhälle.