Våld i staden - vardagsrasism och maktutövning i offentliga rum

Våld i staden - vardagsrasism och maktutövning i offentliga rum

Publication Type:
chapter
Date Issued:
2010
Authors:
Carina Listerborn
Publisher:
Linköping University Electronic Press
Language:
swe
Page:
89-106
ISBN:
978-91-7393-260-8
Abstract:

Vad händer egentligen i stadens offentliga rum? Frågan väcks när man tar del av de nitton intervjuer som genomfördes under 2008 med muslimska malmö-kvinnor som bär slöja (hidjab). Kvinnorna återgav erfarenheter av, och känslor kring, hur de blir bemötta i Malmö. Diskriminering, hot, trakasserier och fysiska kränkningar utgör en del av de händelser av hatbrottskaraktär som riktas mot muslimska personer. Islamofobiska hatbrott1, som kvinnorna återger i intervjuerna, riktas mot dem på grund av deras religion. Flera av dem har bott hela sitt vuxna liv i Sverige, några är nyligen invandrade och ett par är ”svenskar”, så kallade konvertiter.

Keywords:
offentliga rum vardagsrasism