Vad är den svenska modellen? Socialdemokratisk historieskrivning i den samtida ”tiggeridebatten”

Vad är den svenska modellen? Socialdemokratisk historieskrivning i den samtida ”tiggeridebatten”

Publication Type:
paper-conference
Date Issued:
2019
Authors:
Erik Hansson , Maria Persdotter
Publisher:
Malmö universitet
Language:
swe
Page:
343-362
ISBN:
978-91-87997-13-6
Abstract:

Denna text gör nedslag i debatten om tiggande EU-medborgare i Sverige – en debatt som nu har pågått i flera år. Kännetecknande för denna debatt, särskilt dådet kommer till att föreslå möjliga ”lösningar” på det som ofta kallas ”tiggeriet”, är de återkommande hänvisningarna till det svenska välfärdssamhällets tillblivelse, och framförallt då etablerandet av det socialdemokratiska folkhemmet. Textens fokus på folkhemmet som just ett socialdemokratiskt projekt beror till viss del påatt partiet har suttit vid regeringsmakten sedan 2014. En koppling görs mellan dagens socialdemokratiska makthavare och de som styrde landet dådet utbredda ”tiggeriet” påstås ha avskaffats. Påså sätt rör debatten synen pådet svenska välfärds- samhällets historia. Denna historia är dock långt ifrån entydig. I denna text vill vi visa hur dagens debatt innefattar en aktiv historieskrivning i form av en diskursiv kamp kring begrepp som ”den svenska modellen” och ”välfärdspolitiken”.