Utvärdering av Oden. Delrapport 2: Deltagare, aktiviteter, metoder

Utvärdering av Oden. Delrapport 2: Deltagare, aktiviteter, metoder

Publication Type:
report
Date Issued:
2016
Authors:
Peter Håkansson
Publisher:
Malmö högskola, Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA)
Language:
swe