Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik

Ungdomsarbetslösheten : åttio år med återanvänd arbetslöshetspolitik

Publication Type:
article-journal
Date Issued:
2014
Authors:
Peter Håkansson
Publisher:
Göteborgs universitet
Language:
swe
Page:
41-57
Abstract:

Ungdomsarbetslösheten som begrepp uppmärksammades politiskt i början på 1930-talet. De åtgärder som sattes in under 1930-talet; subventionerade arbeten och utbildningsinsatser, kom att dominera åtgärdsarsenalen under lång tid. Även förmedlingsverksamheten diskuterades under 1930-talet och har fått betydelse under senare år.

Keywords:
Ungdomsarbetslöshet arbetslöshetspolitik åtgärder ungdomslöner subventionerade arbeten ingångslön