Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö

Strategier för att hela en delad stad : samordnad stadsutveckling i Malmö

Publication Type:
book
Date Issued:
2014
Editors:
Carina Listerborn , Karin Grundström , Ragnhild Claesson , Tim Delshammar , Magnus Johansson , Peter Parker
Publisher:
Malmö högskola, Institutionen för urbana studier
Language:
swe
ISBN:
978-91-981058-7-2
Abstract:

Denna antologi är ett resultat av ett gemensamt arbete mellan forskare och tjänstemän för att diskutera möjligheterna och formerna för det praktiska arbetet kring hållbar stadsutveckling. År 2010 utlystes medel inom programmet Samordnad stadsutveckling - en förutsättning för hållbarhet, vilket har finansierat forskningsprojektet Omvandling av fragmenterade städer. En studie av att integrera hållbarhetsmål genom urbana rörelsestråk, med finansiering från FORMAS och RAÄ för att under tre år fördjupa sig i hållbar stadsutveckling och inte minst kring sociala utmaningar. I fokus för projektet är Malmö stads satsning på att knyta ihop de östra och västra delarna av Malmö genom förstärkandet av ett stråk. Antologin presenterar både konkreta resultat av dessa satsningar, och reflektioner kring de processer som initierades. http://www.mah.se/Forskning/omforskning/Organisation/Profiler/Forskningsprofil-Urbana-studier/Funktioner-och-tjanster/Skriftserie---MAPIUS/