Social Transformations in Scandinavian Cities : Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability

Social Transformations in Scandinavian Cities : Nordic Perspectives on Urban Marginalisation and Social Sustainability

Publication Type:
book
Date Issued:
2015
Authors:
Publisher:
Nordic Academic Press
Language:
eng
ISBN:
978-91-87675-73-7
Abstract:

De skandinaviska länderna förknippas som regel med en utbyggd offentlig sektor och låga fattigdomsnivåer. Under de tre senaste årtionden har detta dock kommit att förändras, och städer i Skandinavien delar nu många av de problem och utmaningar som vi känner från städer i andra delar av västvärlden. Frågan är hur välfärdsstaterna hanterar dessa globala samhällsomdaningar? I boken Social Transformations in Scandinavian Cities, belyser forskare förändringen av social hållbarhet och socialt sönderfall i skandinaviska städer. De bidrar med teoretiska och empiriska analyser av hur migration, ojämlikhet och boendesegregation formas av nationell och lokal politik, och hur detta återspeglas i det urbana landskapet i Danmark, Norge och Sverige. Författarna utmanar gängse bild av Skandinavien som jämlikt och fridfullt. Arbetslöshet, kriminalitet och undermåliga skolresultat i etniskt och socio-ekonomiskt segregerade bostadsområden är välkända problemområden som sedan 1990-talet bemöts genom urbanpolitiska åtgärder. I boken Social Transformations in Scandinavian Cities kan vi läsa om exempel på hur detta manifesterar sig i ett antal olika Skandinaviska städer.

Keywords:
urban marginality social sustainability Scandinavia welfare state urban studies