Om fotgängarperspektiv, frirum och långsamma vägar

Om fotgängarperspektiv, frirum och långsamma vägar

Publication Type:
book
Date Issued:
2023
Authors:
Peter Parker , Martin Grander , Anders Larsson
Publisher:
Föreningen för samhällsplanering
Language:
swe
Page:
69-70
Keywords:
gående fotgängare stadsplanering segregation