Mot en ”relationell” handledningsprocess? : en kort reflektion över akademisk uppsatshandledning

Mot en ”relationell” handledningsprocess? : en kort reflektion över akademisk uppsatshandledning

Publication Type:
article-journal
Date Issued:
2022
Authors:
Mathilda Rosengren
Publisher:
Malmö universitet
Language:
swe
DOI:
10.24834/jotl.3.2.750
Abstract:

Hur ser den ideala handledningsprocessen och handledaren av akademiska uppsatser ut? I denna korta text reflekterar jag över hur detta kan (och kanske bör) te sig i praktiken. Utifrån vetenskaplig litteratur, anekdoter från akademin och mina egna erfarenheter, föreslår jag ett anammande av ett reflexivt, relationellt förfaringssätt som har både process och produkt i åtanke. Här blir handledningen inte bara ett sätt att få studenter att uppnå de stipulerade kursläromålen utan också en viktig del av introduktionen till den akademiska sfären i stort. 

Keywords:
relational supervision supervision as process non-hierarchical supervising relationell handledning handledning som process icke-hierarkisk handledning