Medborgardeltagande i smarta städer och vad vi kan lära av Sidewalk Torontos fall

Medborgardeltagande i smarta städer och vad vi kan lära av Sidewalk Torontos fall

Publication Type:
article-journal
Date Issued:
2021
Authors:
Carina Listerborn
Language:
swe
Page:
81-88
Abstract:

Det är många som förutspår att ny digital teknik kommer att forma och kanske även styra framtidens stadsutveckling. Trenden med smarta städer skapar både utmaningar, och möjligheter, i relation till medborgardeltagande. Möjligheten att samla in och systematisera data, utveckla rationella och effektiva system uppdaterar staden som en maskin. Smarta städer handlar dock inte bara om teknik, utan förändrar även ekonomi, arkitektur, planering, ekologi, politik, sociala och kulturella relationer. Hur den digitala tekniken kommer att påverka framtidens urbana liv beror på hur kommuner väljer att hantera den nya teknikens möjligheter. Demokratifrågor blir synnerligen viktiga att beakta då utvecklingen framförallt drivs på av privata globala teknikföretag som får tillträde till lokal stadsplanering och i förlängningen människors vardagsliv. I konkurrensen mellan städer välkomnas ofta sådana satsningar av kommunledningar som en möjlighet att hamna högt på rankinglistor och med en förhoppning om att skapa arbetstillfällen. En del städer, som t.ex. Barcelona och Madrid, använder digitala plattformar som stöd för medborgare att lämna in förslag, debattera eller påverka budgetbeslut. Genom sina mobiltelefonen kan medborgarna stödja eller kritisera förslag. I Sverige samlar Smart City Sweden olika initiativ och där framgår att många svenska städer har fokus på klimatsmarta lösningar inom transport och boende. Men med alla inneboende otydligheter, oklara relationer och outredda risker är det viktigt att planeringsforskare och praktiker är redo inför de utmaningar som uppstår när nya privata aktörer vill medverka till att forma framtidens stadsplanering. Utvecklingen av smarta städer går fort och forskare menar att vi idag närmar oss en tredje fas av smarta städer. Den första vågen fokuserade på digitala tekniker för styrning, den andra på digitala plattformar för olika former av service och den tredje vågen som nu börjar skönjas fokuserar på själva utvecklandet av stadens mark (Sadowski, 2020). Den här artikeln kommer därför att handla om ett sådant exempel. Inför den här tredje vågen av smarta städer är det viktigt att lära sig av erfarenheterna från pionjärprojekt och se hur projektet mottogs av medborgarna. 

Keywords:
smarta städer medborgarinflytande planering