Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden

Lokala föreningar och demokrati i socialt utsatta bostadsområden

Publication Type:
chapter
Date Issued:
2015
Authors:
Annika Nilsson , Carina Listerborn
Publisher:
Fritzes
Language:
swe
Abstract:

detta kapitel kommer det lokala föreningslivets betydelse för demokratiska uttryck i dess närområde belysas. Vi kommer även beskriva hur samspelet och samverkan mellan det lokala civilsamhället och den offentliga sektorn fungerar för att stärka dessa föreningar. Föreningslivet präglas av den specifika kontext de verkar i och får därmed olika karaktär beroende på varifrån de agerar. Kapitlet baseras på en studie som genomfördes år 2014 i fyra bostadsområden i Malmö (Holma och Kroksbäck) och Helsingborg (Dalhem och Drottninghög) med finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Tyngdpunkten i kapitlet ligger på att återge röster och