Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Kartläggning av ungdomar i åldern 16-24 år som inte studerar eller arbetar

Publication Type:
report
Date Issued:
2013
Authors:
Peter Håkansson
Publisher:
Malmö högskola
Language:
swe
Abstract:

Den här rapporten är en slutrapport av den kartläggning Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering (CTA), Malmö högskola genomfört på uppdrag av Finsam MittSkåne om ungdomar 16-24 år som inte studerar eller arbetar. Kartläggningen har omfattat tre delar. Den första delen har omfattat en kartläggning av hur stor gruppen är. Den andra delen har utgått från frågeställningen hur kommunen och arbetsförmedlingen (AF) arbetar med ungdomsgruppen; vilka system som finns, hur samarbetet ser ut samt vad dessa aktörer anser saknas. Den sista och tredjedelen har utgått från ungdomarnas perspektiv genom att intervjua ungdomar som befunnit sig i situationen.