Internationellt socialt arbete : definitioner och perspektivval i historisk belysning

Internationellt socialt arbete : definitioner och perspektivval i historisk belysning

Publication Type:
article-journal
Date Issued:
2013
Authors:
Erica Righard
Publisher:
FORSA (Förbundet för forskning i socialt arbete)
Language:
swe
Page:
127-146
Abstract:

Internationellt socialt arbete röner idag allt mer uppmärksamhet. Det finns emellertid inte någon enhetlig syn på vad som utgör internationellt socialt arbete. Denna artikel bidrar med en historisk genomgång av vilka antaganden olika definitioner utgår från och vilka konsekvenserna av dessa perspektivval är.

Keywords:
internationellt socialt arbete diversitet internationell migration begreppsutveckling