En historiker korsar sitt spår : En vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia

En historiker korsar sitt spår : En vänbok till Roger Johansson om att lära sig av historien och lära ut historia

Publication Type:
book
Date Issued:
2019
Editors:
Katarina Blennow , Pål Brunnström , David Örbring
Publisher:
Malmö universitet
Language:
eng
DOI:
10.24834/isbn.9789178770458
ISBN:
978-91-7877-033-5
Abstract:

Det här är en vänbok till Roger Johansson, professor i historia med didaktisk inriktning vid Malmö universitet samt professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Bokens kapitel omsluter en stor bredd av ämnen och ingångar i historia och historiedidaktik, vilket illustrerar Johanssons mångfacetterade gärning som forskare, lärare, pedagog och folkbildare.

Keywords:
History Historia Historiedidaktik Utbildningsvetenskap