Det sociala sammanhanget : om Finsam MittSkånes arbete mot utanförskap

Det sociala sammanhanget : om Finsam MittSkånes arbete mot utanförskap

Publication Type:
book
Date Issued:
2018
Authors:
Margareta Rämgård , Peter Håkansson , Josefin Björk
Publisher:
Malmö University Publications in Urban Studies (MAPIUS)
Language:
swe
DOI:
10.24834/2043/25035
ISBN:
978-91-87997-08-2
Abstract:

Finsam MittSkåne (där kommunerna Eslöv, Hörby och Höör ingår) har mellan åren 2012–2017 initierat och drivit ett flertal stora samverkansinsatser. I denna bok beskrivs tre av dessa insatser. Det som dessa tre insatser haft gemensamt är dels att de syftat till att öka graden av självförsörjning bland deltagarna, dels att de alla utgått från ett salutogent perspektiv. I detta perspektiv har det sociala sammanhanget och känslan av sammanhang haft särskilt stor betydelse. Malmö universitet har under flera år haft olika uppdrag för Finsam MittSkåne att studera, kartlägga och följa upp dessa insatser. Denna bok sammanfattar de erfarenheter som de olika rapporterna beskriver, men den ger även en djupare teoretisk bakgrund som inte beskrivits i rapporterna.