Den självorganiserade staden : appropriation av offentliga rum i Rinkeby

Den självorganiserade staden : appropriation av offentliga rum i Rinkeby

Publication Type:
thesis
Date Issued:
2008
Authors:
Lina Olsson
Publisher:
Institutionen för arkitektur och byggd miljö, LTH, Lunds universitet
Language:
swe
ISBN:
978-91-7740-089-9
Keywords:
Sociology Urban Stockholm Rinkeby Stadssociologi Stadsförnyelse Sverige Stockholm