Bostadsotrygghet : Det villkorade boendet

Bostadsotrygghet : Det villkorade boendet

Publication Type:
chapter
Date Issued:
2020
Authors:
Carina Listerborn
Publisher:
Premiss förlag
Language:
swe
Page:
49-74
ISBN:
978-91-8907-715-7
Abstract:

Det här kapitlet analyserar trygghetsfrågan i relation till bostaden och synliggör vad otrygghet kan innebära på en dysfunktionell bostadsmarknad. Trygghet är i detta sammanhang en konkret och materiell fråga för individen. I fokus är hemmets betydelse för upplevd trygghet och hur den tryggheten utmanas på grund av brist på bostäder till rimliga priser

Keywords:
bostadsotrygghet bostadsojämlikhet trygghet