BID Sofielund : fastighetsägares roll i områdesutveckling

BID Sofielund : fastighetsägares roll i områdesutveckling

Publication Type:
report
Date Issued:
2015
Authors:
Helena Bohman , Ola Jingryd
Language:
swe
Abstract:

Sofielund är ett område i södra delen av centrala Malmö som byggnadsmässigt karakteriseras av en blandning av olika typer av byggnader från olika tidsepoker. Det är ett område med mycket blandad bebyggelse som idag ligger nära Möllevången, ett område som är känt för restauranger, kulturverksamhet och framtill slutet av 1990-talet även för tillgången till billiga bostäder. Sofielund har även blivit känt för ett rikt kulturliv och en pittoresk gatubild, men också för mindre smickrande saker som en besvärande kriminalitet, som bl a inkluderar en omfattande droghandel och annan kriminalitet, samt vad som kallats slumbostäder. Området omfattar alla typer av boendeformer: småhus, bostadsrätter och hyreslägenheter. Det eftersatta fastighetsunderhållet har uppmärksammats under de senaste åren. Något som utmärker Sofielund är det stora antal olika fastighetsägare som finns representerade. Det innebär att för att genomföra förändringar finns många olika parter inblandade, vilket kan göra olika insatser mer komplicerade. Föreningen Fastighetsägare BID Sofielund konstituerades i september 2014 på gemensamt initiativ från Malmö stad och Fastighetsägarna Syd. Syftet är att fastighetsägarna i området på ett samordnat sätt ska arbeta med att i vid mening och utifrån flera perspektiv utveckla och förbättra Norra och Södra Sofielund och Sofielunds industriområde. Denna studie syftar till att identifiera och diskutera vad BID betyder i en Malmökontext, vad Fastighetsägare BID Sofielund ska fokusera på och diskutera hur BID:en bör agera för att uppnå de uppsatta målen på ett framgångsrikt sätt. Utifrån det material som samlats in identifierar författarna kritiska frågor för fastighetsägare och för områdets fastighetsunderhåll i stort.

Keywords:
Business Improvement Districts områdesutveckling bostadstillsyn