27 - 29 September

Bostadsvrålet 2019

  • Stockholm

Carina Listerborn will participate in three sessions (in Swedish) within the event Bostadsvrålet (Housing Scream).

Om en ökande bostadsojämlikhet

Söndag 29/9, Hökarängen. Konsthall C kl 10-10.45

Carina Listerborn presenterar boken Bostadsojämlikhet – röster om bostadsnöden (Premiss förlag) som bygger på ett femtiotal berättelser om hur bostadsmarknaden fungerar i praktiken och om de svårigheter som människor möter på en allt hårdare bostadsmarknad. Det är således inte en generell bostadsbrist utan det råder också en bostadsojämlikhet. Den ojämlika fördelningen av tillgång till bostäder förstärker den sociala polariseringen för framtida generationer.

Vad gör bostadsojämlikheten med oss?

Söndag 29/9, Hökarängen. Unga Kontoret kl 11-11.45

Medverkande: Carina Listerborn, professor vid Malmö universitet, Namo Martouf, Kvinnors Byggforum m.fl.

Namo Martouf, stadsplanerare, aktivist och medlem av Kvinnors Byggforum leder ett samtal om olika aspekter av bostadsnöden. I samtalet presenteras förutom vittnesmål också analyser av strategier och lösningar på den Bostadsojämlikhet som drabbar oss alla.

Bostaden som mänsklig rättighet – hur når vi dit?

Söndag 29/9, Hökarängen. Konsthall C kl 13.30-14.15

Medverkande: Marie Linder, Hyresgästföreningen, Mona Haghgou Strindberg, jurist, Carina Listerborn, professor Malmö universitet och Emma Ringqvist, moderator från Jagvillhabostad.nu

Rätten till bostad är enligt lag en mänsklig rättighet. Mot det har flera års bostadsbrist lett till trångboddhet, osäkra andrahandskontrakt och ofrivilligt hemmaboende. Hur ska vi definiera rätten till bostad? Hur kan en ny social bostadspolitik lösa problemen – och går den att drivas i vinstsyfte?

Check out the rest of the exciting program at Bostadsvrålet.